Välkommen till Svenska Motorsport Alliansens MC/Skoter/ATV licenstest!

Här kommer du att få besvara 23 frågor. Du har tre svarsalternativ varav endast ett är rätt. För att få godkänt och kunna teckna licensförsäkringen krävs att du har alla rätt. Du kommer efter genomfört test att komma vidare till en sida där du får fylla i dina kunduppgifter. Om du inte klarar testet går det bra att göra om testet direkt. Du kommer även att få veta vilka frågor som du svarade fel på i ditt tidigare försök. Lycka till!


a:
b:
c: